Zarządzenie Nr 0050.776.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 18 listopada 2019 roku - z zakresu kultury fizycznej

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Zakończone » Na rok 2020 » Zarządzenie Nr 0050.776.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 18 listopada 2019 roku - z zakresu kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 0050.776.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na 2020 rok z zakresu kultury fizycznej - wspieranie szkolenia sportowego.