Zarządzenie Nr 0050.777.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 18 listopada 2019 roku - z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Aktualności » Zarządzenie Nr 0050.777.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 18 listopada 2019 roku - z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

2019-11-20 12:45

Zarządzenie Nr 0050.777.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie głoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na 2020 rok z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - organizacja cyklicznych zajęć sportowo rekreacyjnych.