Zarządzenie Nr 0050.778.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 18 listopada 2019 roku - z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Zakończone » Na rok 2020 » Zarządzenie Nr 0050.778.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 18 listopada 2019 roku - z zakresu turystyki i krajoznawstwa

Zarządzenie Nr 0050.778.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie głoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na 2020 rok z zakresu turystyki i krajoznawstwa - organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych, rajdów i wycieczek.