Zarządzenie Nr 0050.779.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 18 listopada 2019 roku - z zakresu kultury fizycznej

Aktualności » Zarządzenie Nr 0050.779.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 18 listopada 2019 roku - z zakresu kultury fizycznej

2019-11-20 12:48

Zarządzenie Nr 0050.779.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na 2020 rok z zakresu kultury fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.