Zarządzenie Nr 0050.781.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 18 listopada 2019 roku - w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego

Aktualności » Zarządzenie Nr 0050.781.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 18 listopada 2019 roku - w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego

2019-11-20 12:49

Zarządzenie Nr 0050.781.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn w roku 2020 w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.