Zarządzenie Nr 0050.782.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 18 listopada 2019 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Zakończone » Na rok 2020 » Zarządzenie Nr 0050.782.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 18 listopada 2019 roku

Zarządzenie Nr 0050.782.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 18 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn w roku 2020 w zakresie ochrony i promocji zdrowia.