Zarządzenie Nr 0050.789.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 25 listopada 2019 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Zakończone » Na rok 2020 » Zarządzenie Nr 0050.789.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 25 listopada 2019 roku

w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy Cieszyn z zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2020.