Zarządzenie Nr 0050.790.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 25 listopada 2019 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Zakończone » Na rok 2020 » Zarządzenie Nr 0050.790.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 25 listopada 2019 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn w zakresu polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na rok 2020 - wsparcie dla osób potrzebujących - pomoc udzielana w formie schronienia.