Zarządzenie Nr 0050.794.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 25 listopada 2019 roku

Aktualności » Zarządzenie Nr 0050.794.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 25 listopada 2019 roku

2019-11-25 16:17

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2020 - realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób bezdomnych uzależnionych od środków psychoaktywnych, w tym: grupy edukacyjne, wykłady, treningi i warsztaty edukacyjne, warsztaty pracy, a także działania związane ze streetworkingiem w środowisku osób bezdomnych