Zarządzenie Nr 0050.795.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 25 listopada 2019 roku

Aktualności » Zarządzenie Nr 0050.795.2019 Burmistrz Miasta Cieszyna z dnia 25 listopada 2019 roku

2019-11-25 16:19

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na rok 2020 - prowadzenie placówek wsparcia dziennego