Zarządzenie Nr 0050.80.2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Zakończone » Na rok 2019 » Zarządzenie Nr 0050.80.2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Nr 0050.80.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2019 z zakresu kultury i sztuki - organizacja festiwalu filmowego i teatralnego o charakterze transgranicznym.