Zarządzenie Nr 0050.81.2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Zakończone » Na rok 2019 » Zarządzenie Nr 0050.81.2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku

Zarządzenie Nr 0050.81.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Cieszyna gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu.