Zarządzenie Nr 0050.820.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2019 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Komisje konkursowe » Powołania komisji konkursowej » Na Rok 2020 » Zarządzenie Nr 0050.820.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn w 2020 roku z zakresu kultury i sztuki - organizacja festiwalu filmowego i teatralnego o charakterze transgranicznym