Zarządzenie Nr 0050.823.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2019 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Komisje konkursowe » Powołania komisji konkursowej » Na Rok 2020 » Zarządzenie Nr 0050.823.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 grudnia 2019 roku

w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Cieszyn na rok 2020 z zakresu kultury fizycznej – wspieranie szkolenia sportowego