Zarządzenie Nr 0050.851.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dn. 5.12.2018

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Komisje konkursowe » Powołania komisji konkursowej » Na Rok 2019 » Zarządzenie Nr 0050.851.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dn. 5.12.2018

Zarządzenie Nr 0050.851.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dn. 5.12.2018 w sprawie powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Cieszyn w 2019 z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - wypoczynek zimowy i letni zakładający przeprowadzenie programu terapeutycznego lub profilaktycznego dla dzieci i młodzieży.