Zarządzenie Nr 0050.907.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2019 roku

Aktualności » Zarządzenie Nr 0050.907.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 grudnia 2019 roku

2020-01-02 13:23

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/461/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w obiektach sportowo - rekreacyjnych funkcjonujących przy Urzędzie Miejskim w Cieszynie.