Zarządzenie Nr 0050.912.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2018 roku

Organizacje pozarządowe » Konkursy ofert » Tryb zwykły » Zakończone » Na rok 2019 » Zarządzenie Nr 0050.912.2018 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 grudnia 2018 roku

Zarządzenie Nr 0050.912.2018
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 24 grudnia 2018 roku

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.