Zarządzenie nr 032.395.2018

Organizacje pozarządowe » Konkurs wniosków » Na rok 2018 » Zarządzenie nr 032.395.2018

W sprawie rozstrzygnięcia konkursu wniosków na realizację zadań publicznych ze środków budżetu Gminy Cieszyn na drugie półrocze 2018 z zakresu kultury fizycznej - realizacja programów szkolenia sportowego prowadzonego przez cieszyńskie kluby sportowe.