Zastępca Burmistrza Miasta mgr Aleksander Cierniak

Urząd od środka » Władze Miasta » Zastępca Burmistrza Miasta mgr Aleksander Cierniak

Kontakt: I piętro, pokój nr 111
Przyjmowanie stron w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek od godziny 12:00 do godz. 16:00.
Ważne, aby zadzwonić i umówić się wcześniej w sekretariacie: 33 4794 301

 

Do kompetencji Zastępcy Burmistrza należy koordynowanie działalności  w zakresie:

1. Zamówień publicznych,

2. Inwestycji miejskich,

3. Gospodarki mieszkaniowej,

4. Wspierania rozwoju przedsiębiorczości,

Zastępcy Burmistrza podlegają:

1. Wydział Strategii i Rozwoju Miasta,

2. Wydział Gospodarki Nieruchomościami,

3. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa,

4. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomościami,

5. Wydział Zamówień Publicznych i Inwestycji,

Zastępca Burmistrza sprawuje nadzór nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi:

1. Miejski Zarząd Dróg i utrzymanie terenów zieleni.