Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zebrane informacje dot. ograniczonego funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie

Aktualności » Zebrane informacje dot. ograniczonego funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie

2020-03-16 15:42
Na podstawie Uchwały nr V/1/2020 Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o., w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, w okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania, ogranicza się wykonywanie zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o., poprzez wyłączenie bezpośredniej obsługi interesantów z wyjątkiem spraw związanych z załatwieniem formalności związanych z pogrzebem i pochówkiem.
 
Wszelkie wnioski, podania i inne dokumenty należy składać poprzez środki komunikacji elektronicznej na adres e-mail: zgk@zgk.cieszyn.pl lub ePUAP.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów oraz kierując zapytania na adresy e-mail:
 
1) siedziba Spółki oraz Dział Transportu, przy ul. Słowiczej 59 – 
e-mail: zgk@zgk.cieszyn.pl, tel. 33 4794100,
2) Dział Cmentarzy oraz Zakład Porzebowy „Arkadia” przy ul. Katowickiej 34 – 
e-mail: cmentarze@zgk.cieszyn.pl, tel. całodobowy 694 407815. 
3) Dział Gospodarki Ściekami (Oczyszczalnia ścieków) przy ul. Motokrosowej 27 – 
e-mail: oczyszczalnia@zgk.cieszyn.pl, tel. 33 8515535 lub 33 8515444,
4) PSZOK przy ul. Motokrosowej 27 – 
e-mail: odpady@zgk.cieszyn.pl, tel. 795 599 677, 33 85 15 444 wew. 122,
5) Dworzec Cieszyn przy ul. Hajduka 10 – 
e-mail: dworzec@zgk.cieszyn.pl, tel. 33 4866103 lub 33 4866102.
 
Wprowadzono następujące ograniczenia:
1) sprawy załatwiane w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. osobiście mogą dotyczyć tylko formalności związanych z pogrzebem i pochówkiem w Dziale Cmentarzy i Zakładzie Pogrzebowym „Arkadia” po uprzednim umówieniu spotkania w kancelarii w Cieszynie przy ul. Katowickiej 34 telefonicznie pod numerem tel. 694 407 815; 
Rodzinę osoby zmarłej prosimy o wyznaczenie spośród najbliższych maksymalnie dwóch osób do załatwienia formalności oraz przestrzeganie wytycznych dotyczących ograniczenia ilości osób biorących udział w samej ceremonii pogrzebowej.
2) ogranicza się wstęp do budynków Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. dla interesantów,
3) kasy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. zostają zamknięte, z wyjątkiem kasy na Dworcu Cieszyn, która funkcjonować będzie tylko w zakresie wydawania kart miejskich.
 
Wszelkie wnioski dotyczące działalności Działu Gospodarki Ściekami (Oczyszczalni ścieków) dostępne są na stronie internetowej www.zgk.cieszyn.pl w zakładce Dział Gospodarki Ściekami – Obsługa klienta.
Awarie kanalizacji należy zgłaszać pod numerem telefonu 33 8515535 lub 33 8515444.
 
Zapewniamy, że Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o pracuje normalnie w godz. od 700 do 1500 i jest do Państwa dyspozycji, niemniej jednak ograniczenie osobistych kontaktów przyczyni się do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa i wywoływanej przez niego choroby.
Wszelkie płatności na rzecz Spółki należy dokonywać wyłącznie przelewami na rachunek bankowy nr: 55 1050 1403 1000 0023 4673 1777. 
Bądźmy odpowiedzialni i dbajmy o siebie wzajemnie.