Wyszukiwarka
eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

eUrząd - Elektroniczne Usługi dla Mieszkańca

Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Deklaracja dostępności
Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Jak załatwić sprawę » Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa » Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną

Pliki do pobraniaRozmiarData
icoWniosek_zezwolenie_na_utrzymywanie_psa_rasy_agresywnej.pdf75.04 KB2015-06-01 09:30

Wymagane dokumenty:

  1. metryczka psa wydana przez Związek Kynologiczny w Polsce - do wglądu 
  2. dowód dokonania opłaty skarbowej
  3. dowód dokonania opłaty podatku za utrzymywanie psa - do wglądu

Miejsce złożenia dokumentów:

     Biuro Podawcze Urzędu Miejskiego, Rynek 1, parter.

Opłaty:

      Opłata skarbowa - 82 zł

Termin i sposób załatwienia:

      Niezwłocznie, w terminie przewidzianym w K.p.a. (do 7 dni od złożenia wniosku w Urzędzie)

Podstawa prawna:

  1. art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późń. zm.), art.10 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy:

      Odmowa wydania zezwolenia następuje w formie postanowienia. Na postanowienie przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej. Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

Etapy - czynności procedury:

      Czynności poniżej opisane wiążą się jedynie z potrzebą działania ze strony mieszkańca lub podmiotu gospodarczego. Nie zawierają wszystkich pozostałych czynności administracyjnych i technicznych, które muszą zostać dokonane przez urzędników.


Etap 1

  • Złożenie wniosku w kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, Rynek 1, parter, pok. 1.

Etap 2

  • Odbiór zezwolenia w Wydziale OŚR Urzędu Miejskiego, Rynek 1, I piętro, pok. nr 117.

Stanowisko odpowiedzialne za wykonanie czynności

  • Inspektor ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa Małgorzata Węgierek