Wyszukiwarka
Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zgłoszenie pracy geodezyjnej i kartograficznej

Jak załatwić sprawę » Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Nieruchomości » Zgłoszenie pracy geodezyjnej i kartograficznej

Wymagane dokumenty:

      Wypełniony formularz zgłoszenia pracy geodezyjnej lub kartograficznej, z załączonym szkicem lokalizacji (może być w pliku).

Miejsce zlożenia dokumentów:

      Wypełniony formularz zgłoszenia należy złożyć w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ul. Ratuszowa 1, pok. 4. telefon (33) 4794 322.

Opłaty:

      Zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej.
      Opłaty określone są w przytoczonym poniżej rozporządzeniu w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

Sposób i termin załatwienia:

      Sposób i termin przygotowania materiałów do zgłoszonej pracy geodezyjnej i kartograficznej określone są w przytoczonym poniżej rozporządzeniu w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających baz danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz Maksymalny czas przygotowania zgłoszonej pracy geodezyjnej i kartograficznej wynosi 10 dni roboczych.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 z późn. zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających baz danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78 poz. 837).
  3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 19 luty 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. Nr 37 poz. 333).
  4. Porozumienie w sprawie powierzenia przez Starostę Powiatu Cieszyńskiego prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej Gminie Cieszyn zawarte w dniu 31 stycznia 2001 roku (Dz. U. Województwa Śląskiego Nr 9, poz. 121).

Uwagi:

      Prace geodezyjne i kartograficzne mogą zgłaszać wykonawcy tych prac działający na mocy stosownych przepisów.