Zmiana przepisów ustawy o odpadach

Aktualności » Zmiana przepisów ustawy o odpadach

2019-09-09 16:25

W dniu 6 września 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz 1579).