Wyszukiwarka
Rozlicz PIT w Cieszynie
Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.
Przekaż 1% w Cieszynie

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.

Oficjalna strona
Miasta Cieszyn:

Oficjalna strona Miasta Cieszyn

Strona zgodna z:
Valid XHTML 1.1

Zwracamy się do Mieszkańców Cieszyna o wypełnienie załączonej ankiety

Aktualności » Zwracamy się do Mieszkańców Cieszyna o wypełnienie załączonej ankiety

2019-07-08 08:00

 

Szanowni Mieszkańcy Cieszyna,

Miasto Cieszyn jest w trakcie opracowywania wniosku aplikacyjnego do Programu ROZWÓJ LOKALNY, finansowanego w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG na lata 2014 - 2021.

Celem programu jest wzmocnieni spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości życia dla wszystkich mieszkańców (w tym grup defaworyzowanych) i użytkowników średnich i małych miast.

Takie miasta, znajdujące się w gorszej sytuacji niż większe ośrodki, borykają się szeregiem problemów natury środowiskowej, gospodarczej, społecznej czy instytucjonalnej. Potrzebują kompleksowych i skoordynowanych działań, żeby między innymi poprawić jakość powietrza, dostosować się do zmian klimatycznych, zatrzymać negatywne trendy depopulacyjne, odpowiedzieć na potrzeby starzejącego się społeczeństwa, stworzyć dobre warunki do rozwoju przedsiębiorczości czy wzmocnić wydajność lokalnej administracji tak aby miasto stało się przyjazne do życia.

Dlatego zwracamy się do Mieszkańców Cieszyna o wypełnienie załączonej ankiety i odesłanie jej na adres mailowy: pmajor@um.cieszyn.pl lub osobiste złożenie w Urzędzie Miejskim do piątku 14 lipca br.

ANKIETA ON LINE

Przemysław Major

II Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna