RSS

Aktualności

 • grafika.png

  Spotkanie przedsiębiorców i samorządowców 5.02.2020

  2020-01-24 14:13

  W imieniu Gabrieli Staszkiewicz, Burmistrz Miasta Cieszyna i Ewy Gołębiowskiej, Dyrektor Zamku Cieszyn zapraszamy na spotkanie przedsiębiorców z przedstawicielami samorządu lokalnego oraz cieszyńskich instytucji otoczenia biznesu, które odbędzie się 5 lutego 2020 o godz. 18.00 w Zamku Cieszyn.

  Podczas spotkania zostaną przedstawione najważniejsze zadania, jakie stoją przed miastem w 2020 roku. Mowa będzie m.in. o Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Śródmieścia Cieszyna. W programie spotkania zaplanowano również wręczenie symbolicznych wyróżnień firmom, które w 2019 roku obchodziły jubileusze działalności. Ponadto Paszportami Przedsiębiorcy zostaną uhonorowani właściciele firm powstałych dzięki współpracy z Zamkiem Cieszyn. Odbędzie się też oficjalne ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród zwycięzcom konkursu „Przywróćmy witrynom oryginalność”. Spotkanie będzie również okazją do podsumowania działań Zamku Cieszyn wspierających rozwój przedsiębiorczości.

 • Logo_CRS.jpg

  Konkurs dla uczniów szkół podstawowych - Zaprojektuj logo dla Cieszyńskiej Rady Seniorów

  2020-01-24 11:45

   

  Urząd Miejski w Cieszynie ogłasza konkurs dla uczniów szkół podstawowych na zaprojektowanie logo dla Cieszyńskiej Rady Seniorów.

  Pragniemy pokazać młodzieży, że w naszej lokalnej społeczności seniorzy uczestniczą aktywnie! Wyłonione w konkursie logo będzie wykorzystywane do reprezentacji Cieszyńskiej Rady Seniorów. Warto zauważyć, że na zwycięzcę i wyróżnionych czekają atrakcyjne nagrody Burmistrza Miasta! Prace konkursowe przyjmowane są do końca lutego w Urzędzie Miejskim (pokój 105, nr 33 4794 221).

  ​Regulamin dostępny jest w załączniku.

 • Konkurs na Prezesa Zarządu

  2020-01-24 08:48

  OGŁOSZENIE

  RADA NADZORCZA SPÓŁKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ w Cieszynie Sp. z. o.o.

  43-400 Cieszyn ul. Słowicza 59.

  ogłasza konkurs na stanowisko: PREZESA  ZARZĄDU

  WIĘCEJ INFORMACJI

 • Afrykański pomór świń (ASF)

  2020-01-24 08:18

  W związku z występowaniem w Polsce wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) istnieje konieczność podejmowania w województwie śląskim działań zapobiegawczych, w tym monitorowania zagrożenia.  Jednym z takich działań jest lokalizowanie oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików.

 • cn[2].jpg

  XV sesja Rady Miejskiej Cieszyna

  2020-01-24 08:05

   

  Informujemy, że Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Remigiusz Jankowski, zwołał na dzień 30 stycznia 2020 r., na  godz.: 16:00  XV sesję Rady Miejskiej Cieszyna. Porządek obrad w załączniku. 

 • Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

  2020-01-22 15:23

   

  Przypominamy przedsiębiorcom, którzy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych, że z dniem 31 stycznia 2020 roku upływa termin złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2019 rok oraz uiszczenia pierwszej raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku. Niedopełnienie powyższego obowiązku skutkuje utratą zezwolenia. O nowe zezwolenie przedsiębiorca może starać się dopiero po upływie 6 miesięcy. W oświadczeniu podaje się wartość brutto sprzedanych napojów alkoholowych.

  Dodatkowe informacje udziela Wydział Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14, pokój 1 lub pod numerem telefonu 33 479 43 84.

 • Zarządzenie Nr 0050.20.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 20 stycznia 2020 roku

  2020-01-21 10:40

  w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości położonych w poszczególnych strefach Miasta Cieszyna

  Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz w związku z § 4 ust. 4 uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XII/128/19 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat (Dziennik Woj. Śląskiego z 2019 r. poz. 7625).

 • Zarządzenie Nr 6 PRM z 17 stycznia 2020 roku - w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

  2020-01-21 08:36

  W związku z organizacją obchodów 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych oraz zagranicznych gości, Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 6 z dnia 17 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych (2. stopień BRAVO – na obszarze województwa małopolskiego, 1. stopień ALFA na pozostałym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz 1. stopień alarmowy ALFA-CRP na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej) – obowiązujące od dnia 23 stycznia 2020 roku od godz. 00.01 do dnia 29 stycznia 2020 roku do godz. 23.59.

  Więcej informacji KLIK.

 • Termin składania wniosków o udzielenie dotacji w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

  2020-01-17 13:46

   

  Ogłoszenia o terminie składania wniosków o udzielenie dotacji w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

  Wnioski o dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków należy składać do dnia 31 stycznia 2020r. do godz. 14.30, w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 lub przesłać na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn. Więcej informacji: KLIK

 • Pożyczki na remont obiektów zabytkowych rok 2020

  2020-01-17 13:42

   

  Zawiadomienie o możliwości składania wniosków o udzielenie pożyczek na remont obiektów zabytkowych z terminem spłaty do dwóch lat od dnia podpisania umowy pożyczki. Więcej informacji - KLIK