Program SMOG STOP

Aktualności » Program SMOG STOP

2017-05-04 17:37

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza Program SMOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. 

Program skierowany jest do właścicieli domków jednorodzinnych, którzy planują likwidację starych kotłów/pieców opalanych paliwem stałym i w ich miejsce zabudowanie nowoczesnego źródła ciepła (opalanego gazem, węglem, olejem, biomasą), pompę ciepła lub kocioł elektryczny. Regulamin naboru i wzór wniosku, znajduje się na stronie internetowej http://wfosigw.katowice.pl/aktualnosci/2070-przeciwdzialanie-niskiej-emisji-kolejna-oferta-funduszu-dla-osob-fizycznych.html 

Nabór wniosków trwa od 15-26 maja br.