Edukujemy o śmieciach

Kampania edukacyjna Kampania edukacyjna » Edukujemy o śmieciach

Data:2014-09-24 13:27
 • /www.pixabay.com
  /www.pixabay.com

      Każdy z nas zdaje sobie sprawę, jak dużą rolę w życiu człowieka, począwszy od najmłodszych lat, odgrywa edukacja. Stąd dokładamy wszelkich starań, aby zdobyć, a następnie przekazać młodszym pokoleniom wiedzę umożliwiającą im funkcjonowanie na każdej płaszczyźnie życia. Pamiętajmy jednak, aby na równi z poszerzaniem wiedzy w dziedzinie nauk ścisłych czy humanistycznych, traktować konieczność edukacji ekologicznej. Promowanie właściwego zachowania i odpowiedzialnej postawy wobec środowiska naturalnego, od którego współzależymy jest istotnym elementem naszego życia, a posiadanie wiedzy, jak właściwie chronić środowisko naturalne powoli zapobiec jego degradacji i umożliwi zachowanie w jak najmniej zmienionej postaci dla przyszłych pokoleń.

      Dostrzegając potrzebę wsparcia rodziców i placówek oświatowych w kształtowaniu postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży, Gmina Cieszyn podejmuje działania informacyjno-edukacyjne z zakresu edukacji ekologicznej, ze szczególnym naciskiem na gospodarkę odpadami komunalnymi oraz segregację odpadów komunalnych. Prowadzone działania są skierowane do młodego pokolenia, które jest istotnym ogniwem w przekazywaniu zdobytej wiedzy w swoich rodzinach. Z pewnością lepsze rezultaty przynosi kształtowanie dobrych nawyków związanych m.in. z gospodarowaniem odpadami i uczenie szacunku dla środowiska u dzieci i młodzieży, niż prośby zmiany złej postawy dorosłego. Dlatego w roku 2014 działania edukacyjne skierowano w stronę najmłodszej grupy odbiorców, czyli przedszkolaków oraz dzieci szkół podstawowych. Dobranie odpowiedniej formy i metody przekazu informacji ekologicznej jest niezbędne, aby prowadzone działania wśród tak młodej grupy słuchaczy przyniosły oczekiwane efekty takie, jak:

 • zdobycie wiedzy o zasadach prawidłowego postępowania z odpadami, ze szczególnym naciskiem na selektywne zbieranie odpadów;
 • zdobycie wiedzy o korzyściach dla środowiska i nas samych, które przynoszą działania zapobiegające powstawaniu odpadów oraz odzyskiem surowców już w wytworzonych odpadach;
 • wykształcenie świadomości o odpowiedzialności za stan środowisk, w którym żyjemy.

      Najlepiej przyswajamy i utrwalamy wiedzę poprzez aktywne włączenie się do realizowanych działań, czyli w przypadku młodego odbiorcy poprzez zabawę. Daje to możliwość świadomego zaangażowania się w realizację tematu, a przez to efektywniejsze nabywanie wiedzy.

 

W I półroczu br. edukacja ekologiczna obejmowała takie działania jak:

 • rozdysponowanie wśród przedszkolaków i pierwszych klas szkół podstawowych bajki pt. „Cieszko segreguje śmieci”. Wydawnictwo w sposób obrazowy uczy dzieci jak segregować powstające odpady komunalne, uwzględniając zasady systemu funkcjonującego na terenie Gminy Cieszyn. Dodatkowo postać głównego bohatera - Cieszka oraz charakterystyczne obiekty budowlane Cieszyna zilustrowane w książeczce pozwalają na zintegrowanie poruszonego tematu z miejscem, w którym młody czytelnik dorasta;
 • zorganizowanie dwóch konkursów plastycznych skierowanych dla klas 1-3 oraz 4-6 cieszyńskich szkół podstawowych. Hasłami przewodnimi konkursów były: dla młodszej grupy „Mały Cieszyniak zna zasady, jak dobrze segregować odpady”, natomiast starsza grupa miała za zadanie zwrócenie uwagi na właściwe postępowanie z odpadami niebezpiecznymi, stąd hasło przewodnie brzmiało „Odpady niebezpieczne w naszych śmieciach”. Dodatkowo dla gimnazjalistów ogłoszono konkurs na fraszkę lub limeryk pod hasłem „Ni to dramat ni to fraszka, lecz śmieci to nie igraszka”. Konkury ogłoszono w czerwcu, a ostatni dzień tego miesiąca był terminem końcowy do złożenia prac. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród nastąpi we wrześniu br., a informacja o zwycięzcach opublikowana zostanie w jednym z powakacyjnych numerów „Wiadomości Ratuszowych”. Zorganizowane konkursy mały na celu zwrócenie uwagi młodzieży szkolnej na temat segregacji odpadów oraz niebezpieczeństwa jakie stwarzają, gdy niewłaściwie nimi gospodarujemy. Każdy młody twórca chcąc przygotować swoją prace musiał zapoznać się z zasadami segregacji odpadów, jak również uzyskać informacje na temat rodzaju odpadów uznawanych jako niebezpieczne. Przekazanie posiadanej przez dzieci wiedzy w postaci obrazu lub krótkiego utworu stanowi więc formę łączenia „przyjemnego z pożytecznym”;
 • zorganizowanie w maju-czerwcu 6. stoisk informacyjno-edukacyjnych podczas festów/pikników szkolnych. Wybór takiego rozwiązania jest zasadny ze względu na możliwość dotarcia z informacją do dzieci uczestniczących w festynach, jak również do rodziców, opiekunów towarzyszących dzieciom. Podczas imprezy rozdysponowywano materiały edukacyjne wydane przez Gminę Cieszyn, jak również poprzez przeprowadzenie gier i zabaw przekazywano wiedzę o segregacji odpadów. Dzieci uczestniczące w festynach mogły wziąć udział w wyścigu plastikowych nakrętek, grze planszowej w wersji terenowej z pytaniami dotyczącymi selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czy w grze kolorowe figury, w której zadaniem uczestników było przypisanie odpowiedniego koloru pojemnika do surowca. Edukację przez zabawę prowadziła Spółdzielnia Socjalna Parostatek z Cieszyna;
 • zorganizowanie również przez Spółdzielnię Socjalną Parostatek stoiska edukacyjnego podczas Święta Trzech Braci w dniu 14 czerwca br., z tym że stoisko zbudowane zostało przy użyciu surowców wtórnych (butelek PET). Oprócz gry terenowej dzieci i ich rodzice mogli wziąć udział w warsztatach ekologicznych, podczas których zgodnie z ideą ponownego wykorzystania odpadów można było ze starych szmatek, nitek stworzyć dzieła sztuki takie, jak np. wesołe ośmiorniczki. Poprzez doskonałą zabawę dzieci uczyły się, że zamiast kupować kolejną nową zabawkę wystarczy wykorzystać, to co mamy w domu i samemu ją wykonać. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również np. kolczyki z butelek PET czy breloki ze zużytych dętek rowerowych;
 • 26 lipca 2014 r. - tym dniu na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie zorganizowane zostało przedsięwzięcie pod nazwą Cieszynfest, podczas którego organizatorzy (COK „Dom Narodowy” w Cieszynie oraz Urząd Miejski w Cieszynie) zaproponowali wiele działań o charakterze edukacyjnym, skierowanych dla dzieci i dorosłych. Ponieważ zeszłoroczna edycja cieszyła się sporym zainteresowaniem wśród mieszkańców Cieszyna, podjęto decyzję o włączeniu działań informacyjno-edukacyjnych z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi do akcji. Fundacja Ekologiczna ARKA zorganizowała punkt informacyjno-edukacyjny, którego tematem przewodnim była segregacja odpadów, zasady funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Cieszyn oraz inne działania proekologiczne. Dla uczestników imprezy przygotowano:
  • stoisko informacyjne, na którym uczestnicy mogli zapoznać się z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi właściwej gospodarki odpadami. Dodatkowo na stoisku udzielano informacji dotyczących rożnych zagadnień ekologicznych,
  • grę planszową „Segregujesz - Zyskujesz” - przestrzenną grę, w której uczestnicy sami poruszali się po ogromnej planszy i odpowiadali na ekologiczne pytania związane z problematyką selektywnej zbiórki odpadów oraz ich recyklingiem.  Gra dała możliwość wykazania się wiedzą, a tym samym dzielenia się nią. Element rywalizacji sprzyjał większemu zaangażowaniu uczestników w tą edukacyjną zabawę,
  • grę Eko-Memory - plansze gry prowadziły uczestników przez różnorodne zagadnienia związane z codziennymi nawykami i ich wpływowi na ograniczanie ilości, ponowne użycie oraz recykling odpadów.  W czasie gry na konkretnych przykładach omówiono podstawowe zasady postępowania z odpadami, zgodnie z zasadą 3R, czyli ograniczaj, użyj ponownie, oddaj do recyklingu,
  • grę Krzyżówka „Elektrośmieci - dlaczego tak cenne?”. Na przygotowanych tabliczkach uczestnicy pikniku sami układali krzyżówki z ekologicznymi hasłami, związanymi głównie z właściwym postępowaniem z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym,
  • - Konkurs na najciekawsze hasło ekologiczne związane z właściwym zagospodarowaniem odpadów, zawierające nazwę miasta Cieszyn,
  • - Wystawę przedstawiającą możliwości pozytywnych działań dla Ziemi oraz związek niewłaściwego postępowania z odpadami z zanieczyszczeniami ziemi, powietrza i wody,
  • - Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej - bus z wiatrakami i modułami fotowoltaicznymi, do którego można było wejść i zagrać w eko gry na zainstalowanych wewnątrz komputerach zasilanych energię odnawialną. 

      Działania edukacyjne Gminy Cieszyn nie kończą się na opisanych powyżej elementach, natomiast są jednym z wielu etapów prowadzonej kampanii informacyjno-edukacyjnej z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

opracował:Wydział OŚR

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z imprez na stronie: Fotogaleria edukacji śmieciowej