Inwentaryzacja azbestu

Archiwum Archiwum » Inwentaryzacja azbestu

Data:2015-05-06 09:57
NazwaRozmiarData
icoAnkieta-azbest.pdf

Ankieta dot. informacji o wyrobach zawierających azbest

85.90 KB2015-06-01 09:32
  • Ankieta
    Ankieta

      Urząd Miasta Cieszyn informuje, iż w dniach od 4 do 31 maja 2015 r. na terenie Miasta Cieszyn przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest (eternit). Inwentaryzacje prowadzić będzie Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja z siedzibą w 43-450 Ustroń, ul. Sikorskiego 10.

      Podczas inwentaryzacji pracownicy firmy Eko-precyzja sporządzać będą ankietę, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac w zakresie udzielania informacji.

      Istnieje możliwość podania informacji na temat lokalizacji wyrobów azbestowych poprzez formularz na stronie internetowej: www.eko-precyzja.eu/azbest.

      Zarządcy obiektów, w których występują ukryte formy azbestu, prosimy o zgłoszenie tego faktu w Urzędzie Miejskim w Cieszynie lub bezpośrednio do firmy Eko-precyzja, e-mail: biuro@eko-precyzja.eu.

      Przeprowadzona inwentaryzacja pozwoli pozyskać środki zewnętrzne na usuwanie i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Cieszyn. Osoby, które nie będą ujęte w spisie, mogą zostać pozbawione szansy na uzyskanie ww. dofinansowania.

Zadanie współfinansowane jest przez Ministerstwo Gospodarki w ramach Konkursu Azbest 2015!

OŚR